fbpx

ראש עיריית צפת אילן שוחט שהגיע לתפקיד מהמגזר העסקי ובתפקידיו הקודמים שימש במגוון תפקידים, בהם בין היתר כמנכ"ל התאחדות התעשיינים בצפון, נפגש בראשית השבוע עם מנהלי מפעל "שטראוס" לדון בשילוב המפעל בקהילה ופתרון בעיות שונות הקשורות למפעל.

מביאים תעשייה לצפת

ראש עיריית צפת אילן שוחט שהגיע לתפקיד מהמגזר העסקי ובתפקידיו הקודמים שימש במגוון תפקידים, בהם בין היתר כמנכ"ל התאחדות התעשיינים בצפון, נפגש בראשית השבוע עם מנהלי מפעל "שטראוס" לדון בשילוב המפעל בקהילה ופתרון בעיות שונות הקשורות למפעל.

בשיחה עלה נושא איכות הסביבה והפיח היוצא מהמפעל הממוקם בלב שכונה. הסתבר כי העניין נמצא על סף פיתרון ובימים אלה משקיע המפעל מיליוני שקלים לצמצום הנזק הסביבתי. גם האטנה שעל גג המפעל תוסר בתוך 180 יום והמפעל כבר הודיע על כך לחברה הסולרית. וזו מחפשת מקום מחוץ לעיר.

הנהלת המפעל הפתיעה את ראש העירייה כאשר ציינה כי היא מתקשה למצוא עובדים למפעל למרות דרישה וחיפוש מתמידים.
המפעל נענה לבקשת ראש העירייה לקבל על עצמו סיוע לקהילה על ידי צוותים שישפצו מקלטים, גנים ויהיו מעורבים בנושאים חברתיים. הנהלת המפעל גם תקדם פגישת היכרות ועבודה בין ראש העירייה לעופרה שטראוס כדי שהשניים יוכלו לדון בנושאים נוספים הקשורים לצפת ולמפעל.

ראה גם...

יו"ר קבוצת היי-סיין מקפיד לבשל שעה בשבוע

דניאל חורי: לא הייתי מחליף יום אחד בצפת בפאר הכי גדול של תל אביב; מבשל …