fbpx

מבקר המדינה מזעזע מהתנהלות קבר רשב"י במירון

מבקר המדינה הגיע ביום ה' בצהריים במפתיע לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון כהמשך לדו"ח החמור שפרסם לפני כחודשיים. המבקר מלווה בפמליה גדולה, בחן שוב את התנהלות המקום ואמר כי הוא מתבייש באופן בו מתנהל המקום. המבקר נחוש בדעתו להמשיך ולפקח על הסדרת המקום ולהביא  בכך כבוד והדר לאתר הקדוש השני בחשיבותו אחרי הכותל המערבי.
המבקר ממתין גם לסיום עבודתה של ועדת חקירה פרלמנטארית ברשות ח"כ גפני מדגל התורה.

ראה גם...

להתיר את הנשים שנפגעו מהרב עזרא שיינברג

דיין בית הדין הרבני הגדול לערעורים לשעבר, הרב שלמה דיכובסקי, אשר שימש גם כמנהל בתי …