הפגנה בצפת נגד התקנת צינור בבית העלמין

קבוצת מפגינים קיצונים הגיעו יום חמישי לעיר צפת להפגנה כנגד הקמת קו ביוב בתוך בית העלמין הישן בעיר.

ראה גם...

מדוע הורה הגר”ח קנייבסקי לראש הכולל, לנסוע לצפת במקום לחו”ל?

ממופתיו של הגר”ח קנייבסקי, כפי שמובא בעלון ‘דברי שיח’: ראש כולל שאמור היה לנסוע ביום …