fbpx

זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה באזור התעשייה צפת

מינהל אזורי תעשייה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור התעשייה צפת.

בהמשך להודעה שפורסמה בדבר אפשרות להענקת זכות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון, תשי”ט- 1959, המשרד מודיע בזאת כי ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי  מקרקעין באזור התעשייה צפת בתכנית מספר ג\21838, מגרשים 101-108 (8 מגרשים – סך כל המגרשים הנו 10 דונם), וזאת למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה.

לכתבה באתר משרד הכלכלה והתעשייה

שתף את זה

ראה גם...

ניתן לקיים אירועים בתנאים מגבילים

יו”ר המכון לחקר הנדל”ן, עוה”ד ד”ר ניסן שריפי, אשר מנהל גם סניף של משרדו בעיר …