כרוז שהופץ בעיר קרא לנשים שלא לשוחח בטלפון ברשות הרבים

זעם בקרב נשים מצפת בעקבות הפשקוויל שהופץ בעיר בשבוע שעבר האוסר על נשים לשוחח בטלפון נייד ברשות הרבים ובאוטובוסים. הכרוז הופץ על גבי לוחות מודעות ברחבי העיר וכן חולק לתיבות הדואר, בעיקר בשכונות החרדיות.

“אסור לנשים לדבר בטלפון ברשות הרבים, או באוטובוס והוא פריצות גדולה בענייני צניעות, ויש להזהירן על חומר האיסור”, נכתב בפשקוויל. הכרוז התייחס גם לשימוש במכשירים ניידים בבתי הכנסת ברחבי העיר, וכך נכתב בהמשך: “אסור להיכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות עם מכשיר פלאפון שאינו כבוי, ואם שכח לכבותו, אסור לדבר בו בשום הוראת היתר. חובה קדושה מצד המתפללים למחות נגד המשתמשים בטלפון, שהינם בכלל מחטיאי הרבים”.

כתתבה באתר MYNET

 

 

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …