להתיר את הנשים שנפגעו מהרב עזרא שיינברג

דיין בית הדין הרבני הגדול לערעורים לשעבר, הרב שלמה דיכובסקי, אשר שימש גם כמנהל בתי הדין הרבניים, קובע כי יש להתיר לבעליהן את הנשים שנפגעו בפרשת הרב מהצפון, עזרא שיינברג.

במאמר שמתפרסם בימים אלו בכרך החדש (ל”ו) של השנתון ההלכתי תחומין היוצא לאור ע”י מכון צומת קובע הרב דיכובסקי כי על הדיינים למצוא היתר לנשים שזנו בהשפעה רוחנית-מיסטית, אם נושא זה יגיע לפתחו של בית דין רבני.

הרב דיכובסקי מציין כי כתב את המאמר מבלי להכנס למקרה ספציפי והדגיש כי ההלכה הסופית תלויה בפרטים אלו, אך במאמרו הוא עוסק בעמדת ההלכה העקרונית אם אירעו מקרים של נשים נשואות שפותו לקיום יחסי אישות מחוץ לנישואין, כחלק מ’ברכה’, או מ’טיפול רוחני’ לפריון או לשלום בית, מתוך אמונה תמימה שבכך יוושעו.

לדעתו מדובר ב’שטיפת מוח’ שעברו נשים אלו ועל כן ניתן להגדיר אותן כשוטות חסרות דעת ביחס לאותו אדם, ויש מקום לראותן כאנוסות. הוא מציין את תשובת הרש”ז אוירבך ביחס לחולת נפש שפותתה בבית החולים שהיא מותרת לבעלה, אם הוא איננו כהן. כך שבהחלט יש מקום להתיר נשים אלו, לפחות אם מדובר בבעל שהוא ישראל, ולא כהן שזו שאלה מורכבת יותר.

עוד קובע הרב כי כדי לאסור אשה על בעלה יש צורך בשני עדים. ‘בעל הכוחות המיסטיים’ אינו נאמן, וגם בני קהילתו איבדו את אמונם בו ואינם סומכים על דבריו, לאחר שנגלו מצפוניו, ובפרט שפורמלית הוא מכחיש את הכל. הרב גם פוסק שאין להטיל דופי בילדיהן של אותן נשים. ההלכה הפשוטה היא ש”רוב בעילות הלך אחר הבעל”, ואין לפקפק בייחוסם של הילדים, שהם כשרים, ואסור להוציא לעז עליהם.

למאמר מצורפים שני נספחים מפסיכולוגים וחוקרי נפש; ד”ר ברוך כהנא קובע כי בפרשה מהצפון, כפי שפורסם, מדובר בקבוצת תלות קלאסית ששעבדה את חבריה ושיבשה את דעתם. אנשים עשו דברים מסוימים מתוך ודאות שהם עושים דברים אחרים לגמרי. צלילות תפיסתם עורערה בשיטתיות ע”י אדם שלא היו לו מעצורים. כהנא קובע כי לפי הפרסומים, מדובר באנוסות.

פרופ’ מני קוסלובסקי קובע כי ‘שטיפת מוח’ או שינוי תודעה הינה תופעה אשר נחקרה ונידונה משך שנים רבות בעולם המדעי. נשים דתיות צעירות, הרואות דמות רוחנית וסמכותית ברב של בעליהן, יכולות להאמין שהן צריכות אותו לפתור את בעיותיהן גם בטיפול אינטימי תחת הכינוי ‘הרגעה’. בין אם מדובר במנהיג כת מרובת תומכים או מועטת, המונהגים עשויים בהחלט לוותר על ‘רצונם החופשי’ ולחצות גבולות אינטימיים ללא התנגדות. בנסיבות מסוימות, על אף מתן הסכמה, מדובר על אונס שהוא תוצאה של ‘שטיפת מוח’.

שתי חוות הדעת מצטרפות יחד לחיזוק עמדתו ההלכתית של הדיין הפוסק, הרב שלמה דיכובסקי.

ראה גם...

ראש עיריית צפת ושר הפנים דרעי

אלפים השתתפו בערב לג’ בעומר בהדלקה המסורתית, במעמד נטלו חלק הרב אליהו ביטון שליט”א הרב …