מדוע הורה הגר”ח קנייבסקי לראש הכולל, לנסוע לצפת במקום לחו”ל?

ממופתיו של הגר”ח קנייבסקי, כפי שמובא בעלון ‘דברי שיח’: ראש כולל שאמור היה לנסוע ביום ראשון האחרון לחו”ל, לטובת גיוס כספים לאברכים, פקד את ביתו של הגר”ח קנייבסקי במוצאי שבת, על מנת להתברך מפיו שהנסיעה תעבור בהצלחה.

להפתעתו, תגובתו של הגר”ח קנייבסקי הייתה קצת שונה משציפה לה. “למה לצאת לחוץ לארץ?”, שאלו הגר”ח קנייבסקי. תגובה זו הותירה את ראש הכולל במבוכה רבה, שהרי רגעים ספורים קודם לכן, חזה במו עיניו בראש כולל אחר שביקש את ברכת הרב מאותה סיבה בדיוק, ואכן זכה שהגר”ח יברכו ב’ברכה והצלחה’.

ראש הכולל החליט להתעקש, והסביר לרב כי הוא נוסע לחו”ל היות ונקלע לחובות גדולים, והוא אינו רואה שום עצה אחרת כיצד לצאת ממצב זה. “אם כן, סע לצפת במקום לחו”ל”, יעץ לו הגר”ח קנייבסקי.

“לצפת? מה פתאום לצפת?”, הרהר ראש הכולל בינו לבין עצמו, אך הודה לרב ויצא מן החדר.

בחוץ פגש את ידידו, והחליט לספר לו את דברי הגר”ח. בתגובה, נכנס הידיד אל הגר”ח עם ראש הכולל, פנה אל הרב ואמר לו: “כבוד הרב, האיש הזה חייב הרבה כספים, הוא חייב לנסוע לחו”ל”. אבל הגר”ח לא שינה את עצתו: “אם אתה רוצה תיסע, אבל אני נתתי ברכה על נסיעה לצפת”.

למרות הקושי והטרחה שבדבר, ראש הכולל החליט להישמע לעצת הרב: הוא ביטל את הטיסה המתוכננת למחרת היום, והזמין שבת נופש בצפת. לאחר השבת, ביום ראשון בערב, נשאר בעיר והתפלל בבית הכנסת ‘צאנז’. לאחר מכן למד במשך כל היום, עד שהעייפות עשתה את שלה והוא נרדם על השולחן והתעורר ב-22:00 בלילה.

אז ביקש להתפלל ערבית, אבל היה עליו להמתין עד 23:00 למניין. לאחר התפילה, התוודע לאחד המתפללים – יהודי אמריקני אמיד. השניים התיידדו, וראש הכולל החליט לספר לו את דברי הגר”ח קנייבסקי.

הוא כמובן השיח זאת לתומו, אך היהודי האמריקני הבין מיד את הרמז ושאלו לכמה כסף הוא נזקק. ראש הכולל נקב במספר מסוים, והיהודי הבטיח לבדוק מה הוא יכול לעשות. הם נפרדו, לא לפני שקבעו להיפגש באותו בית כנסת ביום שלמחרת.

או אז הגיע היהודי עם שני צ’קים חתומים, והגישם לראש הכולל ששמח לגלות כי מדובר בכל הסכום הנדרש לכיסוי חובותיו. ואיך הגיב הגר”ח קנייבסקי כשהובא לפניו המעשה? “מי ששומע ומאמין, ה’ עוזר לו”, אמר הצדיק.

מקור הכתבה: אתר הידברות

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …