fbpx

משרד הבריאות: פגיעה בבדיקות מי השתיה

Sample image
Sample image

במשרד הבריאות טוענים, כי מעבר לא מסודר להפעלת מערכות אספקת המים מאספקה ישירה ע”י הרשויות, לאספקה על ידי תאגידים יעודיים, גרמה לבעייתיות בבדיקות האיכות בחלק מהמקומות.

במשרד מציינים, כי בשנת 2009 בוצעו 86,004 דגימות מתוך 89,412 מתוכננות – 96.2%. מספר הדגימות הכללי ירד במקצת בהשוואה לשנה הקודמת, וכן ירדה רמת הביצוע ב – 0.6%.

“נראה כי הסיבה העיקרית לתופעה זו קשורה בשינוי שחל בשנים האחרונות בניהול משק המים העירוני – מעבר מניהול בתוך הרשות המקומית לאחריות של תאגידי מים וביוב – מעבר שלא תמיד נעשה בצורה מסודרת, ותפקוד מערך הדיגום השגרתי נפגע”, נאמר בדו”ח לשנת 2009.

“ברב הרשויות רמת הביצוע מלאה (67.3% מהרשויות), ומעל 83% מהרשויות דוגמות מעל 90%. עם זאת, רמת הביצוע דורשת שיפור ב – 25 רשויות, ואינה תקינה ב – 18 רשויות מקומיות, בעיקר במחוז הצפון וחיפה”, מוסיפים במשרד.

עם זאת, במשרד מציינים כי רמתן הכללית של הבדיקות טובה, “בשנת 2009 85,781 מהבדיקות (99.74%) עמדו בדרישות התקנות, ורק 223 בדיקות (0.26%) הצביעו על זיהום. ברוב הלשכות התקבלו שיעורי דגימות חריגות נמוכים מ – 0.5%, פרט לנפות צפת וחדרה בהן התקבלו 1.1% ו-0.8% חריגות בהתאמה“.

שתף את זה

ראה גם...

גידול מדאיג במספר הנדבקים בקורונה בצפת

מתמונת המצב של נגיף הקורונה בצפת המתפרסם באתר משרד הבריאות, ניתן ללמוד כי מספר הבדיקות …