fbpx

ניתן לקיים אירועים בתנאים מגבילים

יו”ר המכון לחקר הנדל”ן, עוה”ד ד”ר ניסן שריפי, אשר מנהל גם סניף של משרדו בעיר צפת, פנה השבוע אל ח”כ יולי אדלשטיין, שר הבריאות ואל פרופ’ רוני גמזו, פרויקטור הקורונה של ממשלת ישראל, בהצעה למיתווה לקיום אירועים החל משבוע הבא ( עם תום “ימי בין המצרים” ) באופן הבא:

“1 .      לא תותר הפעלת תקליטן ו/או זמר ו/או להקה באירועים. כך, ייאסרו במפורש ויימנעו ריקודים כליל, ומה גם שהנוכחים סביב השולחנות לא יצטרכו לצעוק כאשר הם משוחחים (הצעקות , כידוע, מגבירות הפרשת רסיסי רוק).

2.         מירווח הישיבה בשולחן בין אורח אחד למשנהו יהא 60 ס”מ לפחות, בני משפחה בקירבה ראשונה יוכלו לשבת ללא מירווחים.

3.         מנהל העסק, בתיאום עם מזמיני האירוע, יפעל ,ככל שניתן, להושבת האורחים לפי משפחות גרעיניות או מקומות עבודה או מקומות לימודים.

4.         על כל 4 מ”ר שטח אולם יותר להכניס חוגג אחד, מקסימום עד 250 חוגגים או עד קיבולת של  35אחוזי תפוסה- לפי הנמוך. כל בעל עסק אירועים ימציא מדידה מעודכנת של שטח העסק למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

5.         כלל התנאים דלעיל יוכנסו כתנאים חדשים ברישיון העסק, וזאת למשך 6 חודשים.

6.         בעלי עסק אירועים אשר יפרו ההוראות דלעיל יועמדו בפני שימוע מיידי, ומסתכנים בנטילת רשיון העסק שלהם, מלבד סגירת העסק לאלתר. ”

ד”ר שריפי ציין עוד במכתבו כי , כי עסקי האירועים דנן מעסיקים במישרין ובעקיפין למעלה מ- 120 אלף עובדים ואי השבתם לפעילות בתוך זמן -קצר תגרום לקריסתם הסופית , וזאת בעוד שניתן להפעילם במיתווה ראוי בהחלט, כמפורט לעיל ( למען הסר כל ספק, מיתווה זה יבוא בנוסף לדרישות הרגילות של “התו הסגול”).

יש לציין, כי פרופ’ גמזו כבר התייחס למכתבו של ד”ר שריפי, וציין כי הוא מעריך מאד את פנייתו. גם בעלי האולמות וגני האירועים נוטים להסכים עם המיתווה של ד”ר שריפי,ובלבד שיוכלו להתחיל לעבוד בשיא עונת האירועים . צוות צפתנט ימשיך ויעקוב אחר האירועים תרתי-משמע ( !! ),ויעדכן אתכם בהמשך.

שתף את זה

ראה גם...

סכנה: מבנה מט ליפול בלב העיר העתיקה צפת

ד”ר שריפי: על העירייה לפעול מיידית בטבורה של העיר העתיקה בצפת מצוי מבנה מט ליפול, …