סרטון ישן ומדהים של צפת

ראה גם...

מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות
מתוך סיפורי צפת - מנחם כהן

תושבי צפת היו נצורים, מורעבים, ללא חשמל וללא מים - שכן הערבים שהברזים היו בשליטתם
ניתקו אותם - ללא תרופות ומכשור רפואי אלמנטרי, ותחמושתם הולכת ואוזלת.

ביום 13.12.1947 ירד מנחם מזרחי בן ה18-, נער חביב, אהוב על הכול ואמיץ לב, אל השוק
הערבי, כביכול למסור את בגדיו לגיהוץ כפי שנהג בכל שבוע. הוא נצטווה על-ידי מפקדת
ההגנה לפקוח עין, לרחרח, לאסוף ידיעות ולברר תכונות מיוחדות או הכנות להתקפה ערבית.
מנחם, שהשפה הערבית היתה שגורה בפיו, סמך על ידידיו וידידי אביו הרבים שנהגו להתארח
בביתם, והאמין כי לא יפגעו בו. אך הידידים הוכיחו את "גבורתם" הרבה ואומץ לבם. עשרות
ערבים, חיות טרף שפלים, התנפלו על הנער היהודי הבודד ורצחוהו באכזריות. גופתו של
מנחם לא נמצאה עד היום. מותו של מנחם - הקורבן הראשון של מלחמת השחרור - הכניס
את כוחות המגן לכוננות וחיי רבים נחסכו בזכותו. לאחרונה הסבו את שם הרחוב שבו נרצח
לרחוב "מנחם מזרחי".