fbpx

צמרת המשפט בישראל לדיון ‘במשפט המבוים’ במכללה האקדמית צפת

שופטי בית-המשפט העליון ושופטים בכירים בדימוס, התארחו גם השנה ‘במשפט המבוים’, שהתקיים בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת. השופטים שבחו את הופעתם של הסטודנטים בגין טיעוניהם בכתב ובעל פה, במהלך הדיון המשפטי.

הרכב השופטים כלל הפעם את המשנה לנשיאת בית-המשפט העליון (בדימוס) אליעזר ריבלין, שופטת בית-המשפט העליון (בדימוס) הדסה בן עתו, ושופט בית-המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס) פרופ’ אמנון כרמי,  שהוא גם ראש בית הספר למשפטים במכללה, אשר דנו בסוגיה  משפטית מורכבת ומהותית שהועלתה בפניהם על הפסקת היריון ובקשה להפלה של עובר, בעקבות סכסוך אישי נוקב שהתגלע בין בני זוג.

בפני הרכב השופטים הנכבד הופיעו הסטודנטיות שירלי פינחסוב ואמנונית דרור בשם האם המערערת, והסטודנטיות תאיר קבלה וגלי סאינה בשם האב המשיב. הסטודנטיות המצטיינות הוכנו למשפט ע”י ד”ר מוחמד ותד, מרצה בכיר למשפטים, שהוא גם יוזם האירוע.

בתום הדיון שבחו השופטים את הסטודנטיות על הופעתן וציינו לשבח את הרמה המשפטית הגבוהה  של טיעוניהן בכתב ובעל-פה.

נשיא המכללה פרופ’ אהרן קלרמן הודה לשופטים על שכיבדו את המכללה בנוכחותם ואת הסטודנטיות, אשר הפגינו ידע רב בטיעוניהן.

שתף את זה

ראה גם...

עוז לתמורה: כך זה נראה בצפת