צפת נפרדה השבוע מאחד מבניה ובוניה של העיר

העיר צפת נפרדה השבוע מאחד מבניה ובוניה של העיר, במשך עשרות שנים, הרב רבי שלום אלמשעלי זצ”ל.
מי ששימש בתפקידים רבים ופעל בהם בו זמנית. הרב המנוח היה מוכר היטב לתושבי צפת, מתוך שידע למלא על הצד הטוב ביותר כל תפקיד שהטילו עליו.

הרב היה ת”ח, ידע להשמיע בדברותיו בכל נושא וענין, שימש כמזכיר בית הדין הרבני עוד בימים ששימשו בהם הדיינים הרב קפלן והרב פיטוסי, ולהבדיל בין החיים, הרה”ג אוירבעך שליטא ,הרה”ג עמר והרה”ג בוארון,  והיה יד ימינם .
היו כאלה שהתבטאו בזמנו ,שאם נבצר מהדיין להגיע יכול ר’ שלום יכול להחליף את מקומו…
מתוך ש”שימושה גדול מלימודה”, ידע במקרים רבים למנוע מאנשים רבים שלא יצטרכו כלל להגיע לבית הדין , כאשר הוא במתק שפתיו והבעת פניו הקורנות וחכמת חיים שהייתה לו, פייס בין הצדדים כך שלא היו צריכים שכף רגלם תדרוך שוב על מפתן בית הדין פעם נוספת.
צהלתו הייתה בפניו תמיד ונסכה עידוד וחיזוק לכל מי שבא עמו במגע, ומי לא…? בפעילותו כמנהל חברא קדישא, לא נמנע מלעשות כל מה שנדרש, כפי שמאן דהוא התבטא בזמנו שר’ שלום, “חסך” למועצה הדתית כמה עובדים, כאשר שימש כקברן, ספדן וחזן והכל מתוך כך ש”כשאין איש הוא השתדל והיה לאיש”.
סמיכות מקום עבודתו בבית הדין לישיבת צפת, שבה למדו רוב בניה של העיר צפת דאז, זִיכתה את בני הישיבה להיעזר בו מתוך רצון עז שהיה לו לעזור לבחורים, מתוך אהבת התורה שיקדה בליבו, היה משקיע זמן בישיבה (ולא רק בשנים שבניו למדו שם) והיה רואה מה חסר משלים, מביע דעה, נותן עצה לרב זילברמן ,מרגיע בחורים ועובדים,  מחזק את רוחם ואף דן איתם בסוגיות הנלמדות.
שורת ההספדים הארוכה במשך מעל לשעתיים הוכיחה מי האיש ומה טיבו ,שהרי חז”ל הורונו שהאדם ניכר ע”פ הספדו, וכאן ספדו לו דיינים, רבנים, ראשי ישיבות, ועוד , כאשר כ”א מוסיף פן נוסף בדמותו רבת הגוונים של המנוח היקר.
זכה לחנך את בניו ובנותיו לתורה וליראת שמים ,בתקופות הקשות של שנות השבעים ,וכיום כולם משמשים בקודש ומשרתים את הציבור נאמנה.
בנו הגדול משמש כרב האזורי למרום הגליל ומפעיל מערכות כשרות ודואג לכל בני המושבים , לתושבים ולרבנים ,ובניו ממשיכים את דרכו בפעילותם למען הכלל בביה”ד , ברבנות הצבאית, וברשות הדואר.במוצאי שבת פרשת משפטים השיב  ר’ שלום את נשמתו הטהורה , כאשר בניו ובנותיו נכדיו ומכריו עומדים סביב מיטתו  ומקדשים שם שמים בקריאת שמע…..
א.    הותיר אישה שתחי’ לרפו”ש, בנים ובנות חתנים וכלות שכולם הולכים בדרך ה’ ומפרסמים את שמו ברבים.

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …