יהדות

בראשית-ירא שבת

כל מה שיש בעולם רמוז בתורה.
חז"ל לימדונו ש"ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא", .
והוסיף הגאון מוילנא לומר,.
שהכל רמוז בפרשת בראשית.
ולא זו בלבד, אלא,.
שהכל נרמז בפסוק הראשון של ספר בראשית, .
ולא עוד, אלא, שאין דבר שאינו רמוז במילה הראשונה - 'בראשית'.

קרא עוד »

בראשית-ראש בית

“ב” מורכבת משלוש אותיות “וו” – ו’ ו’ ו’ שתיים מאוזנות, ומהן אחת רצפה ואחת תקרה והשלישית עומדת ניצבת,ומחברת את שתי הקודמות כקיר. מניין שלוש ה”וו” (6+6+6) הוא “חי”ללמד שעל-ידי ה”בית” נבראו החיים. וראש ועיקרהחיים הם הבית.שלושת ה”ווים” רומזים על …

קרא עוד »

עגול וישר

סגולת ה"ישר" מול ה"עגול"
אומות העולם מחוברים אל חוקי הטבע
מחוברים למזלות לכוכבים
מחוברים לשורש שלהם
ללא תורה עולם כמנהגו נוהג
עולם עגול
והם מחוברים לעגוליות שלו
לצד העגול שבטבע
ולא לצד הישר שבו

קרא עוד »

סיפור-ללא מרפקים

אדם אחד הגיע לשמייםביקש לדעת את ההבדל בין גן עדן לגיהנום סיפרו לובגיהנום-שדות ירוקים,בתים יפים.שולחנות עמוסים כל טובואנשים סביב השולחןרק מה?אין להם מרפקיםאינם יכולים להגיש את האוכל לפה… ובגן עדן?שדות ירוקים,בתים יפיםשולחנות עמוסים כל טובוגם שםאין לאנשים מרפקים אלא מה?שבגן …

קרא עוד »

סוד קבלת השפע-נתינה

סוד קבלת השפע: נתינה !
כדי להוריד את השפע מידו של הקב"ה יש צורך שהאדם יבצע פעולה דומה , כאן בעולם הפיזי.
.
נותן יד(תן=450)ומקבל שפע=450

כמאמר הזוהר איתערותא דלתתא שיוביל בעקבותיו איערותא דלעילא.
האדם צריך תחילה לפתוח את ידו . לתת ולהעניק לאחרים.
והביטויים ידועים "לתת יד" להושיט יד לזולת…
המלה "שפע" (450) היא בדיוק בגימטריא כערך המילה "תן" (450) .
פרוש: הרוצה לקבל שפע ,עליו לשחרר ולפנות מתוכו כערך המלה "שפע"
שהיא המלה: "תן".

קרא עוד »