• Shop
9 °c
Zefat
7 ° ד
8 ° ה
9 ° ו
10 ° ש
יום רביעי, 20 ינואר, 2021

איזהו מכובד?

ההתעניינות של האדם בצד הטוב של זולתו מכסה את הצדדים הרעים שלו (הרב קוק,ערפילי טוהר קז )מובא בפרקי אבות "איזהו מכובד המכבד את הבריות",איך הכבוד שמכבד את הבריות הופך אותו עצמו למכובד?אדם שמכבד את הבריות, סימן הוא שמכיר...

בראשית-ברית אש

התורה מתחילה באות ב' ומסתיימת באות ל' ("לעיני כל ישראל") ביחד נוצרת המילה "לב", לומר לך שאין התורה נקנית אלא בלב.הצדיק ר' ישראל מרוז'ין היה אומר: במילה בראשית ישנם שש אותיות כנגד ששת ימי הבריאה, ארבע אותיות שבשתי...

בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ

 'בראשית'-המילה הפותחת את התורה ובה שישה עיקרים שיעשה האדם.ב-בטחון-אין פחד ומוראר-רצון-אין דבר העומד בפני הרצוןא-אהבה-ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת לריעך כמוך.ש-שתיקה-יעשה עצמו כאילם,לא מצאתי לגוף טוב כשתיקה.י-יראה-יהי רצון שתהיה מורת שמיים עליכם כמורא בשר ודם.ת-תורה-יש להכניס בהירות לחיים...

בראשית-ירא בשת

בראשית-ירא שבת-ירא בשת הזוהר הקדוש רומז כי תבת "בראשית" הפותחת את התורה, יש בה נוטריקון :"ירא שבת", וגם "ירא בשת". השבת שנחשבת למתנה טובה מבית גנזיו של הקב"ה ניתנה לעם ישראל ובאמצעותה הוא דבק בה' -ירא שבתזוהי 'מתנה...

בראשית-ירא שבת

כל מה שיש בעולם רמוז בתורה.חז"ל לימדונו ש"ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא", .והוסיף הגאון מוילנא לומר,.שהכל רמוז בפרשת בראשית.ולא זו בלבד, אלא,.שהכל נרמז בפסוק הראשון של ספר בראשית, .ולא עוד, אלא, שאין דבר שאינו רמוז במילה הראשונה -...

בראשית-ראש בית

"ב" מורכבת משלוש אותיות "וו" – ו' ו' ו' שתיים מאוזנות, ומהן אחת רצפה ואחת תקרה והשלישית עומדת ניצבת,ומחברת את שתי הקודמות כקיר. מניין שלוש ה"וו" (6+6+6) הוא "חי"ללמד שעל-ידי ה"בית" נבראו החיים. וראש ועיקרהחיים הם הבית.שלושת ה"ווים"...

עגול וישר

סגולת ה"ישר" מול ה"עגול"אומות העולם מחוברים אל חוקי הטבעמחוברים למזלות לכוכביםמחוברים לשורש שלהםללא תורה עולם כמנהגו נוהגעולם עגולוהם מחוברים לעגוליות שלולצד העגול שבטבעולא לצד הישר שבו

סיפור-ללא מרפקים

אדם אחד הגיע לשמייםביקש לדעת את ההבדל בין גן עדן לגיהנוםסיפרו לובגיהנום-שדות ירוקים,בתים יפים.שולחנות עמוסים כל טובואנשים סביב השולחןרק מה?אין להם מרפקיםאינם יכולים להגיש את האוכל לפה...ובגן עדן?שדות ירוקים,בתים יפיםשולחנות עמוסים כל טובוגם שםאין לאנשים מרפקיםאלא מה?שבגן עדן...

סוד קבלת השפע-נתינה

סוד קבלת השפע: נתינה !כדי להוריד את השפע מידו של הקב"ה יש צורך שהאדם יבצע פעולה דומה , כאן בעולם הפיזי..נותן יד(תן=450)ומקבל שפע=450 כמאמר הזוהר איתערותא דלתתא שיוביל בעקבותיו איערותא דלעילא. האדם צריך תחילה לפתוח את ידו ....

ניתוח המילה-יהודי

1. ערך המלה "יהודי" (10+4+6+5+10) היא 35מהו לבו? מה המרכז של המספר הזה? מהי נקודת האיזון של המספר 35?1,2,3,4,5,,,,17, 18, 19,,,,,,,33,34,35. בדיוק "חי" = 18.

ADVERTISEMENT

ברוך הבא בחזרה!

Login to your account below

צור חשבון חדש!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist