יהדות

סיפור-ללא מרפקים

אדם אחד הגיע לשמייםביקש לדעת את ההבדל בין גן עדן לגיהנום סיפרו לובגיהנום-שדות ירוקים,בתים יפים.שולחנות עמוסים כל טובואנשים סביב השולחןרק מה?אין להם מרפקיםאינם יכולים להגיש את האוכל לפה… ובגן עדן?שדות ירוקים,בתים יפיםשולחנות עמוסים כל טובוגם שםאין לאנשים מרפקים אלא מה?שבגן …

קרא עוד »

סוד קבלת השפע-נתינה

סוד קבלת השפע: נתינה !
כדי להוריד את השפע מידו של הקב"ה יש צורך שהאדם יבצע פעולה דומה , כאן בעולם הפיזי.
.
נותן יד(תן=450)ומקבל שפע=450

כמאמר הזוהר איתערותא דלתתא שיוביל בעקבותיו איערותא דלעילא.
האדם צריך תחילה לפתוח את ידו . לתת ולהעניק לאחרים.
והביטויים ידועים "לתת יד" להושיט יד לזולת…
המלה "שפע" (450) היא בדיוק בגימטריא כערך המילה "תן" (450) .
פרוש: הרוצה לקבל שפע ,עליו לשחרר ולפנות מתוכו כערך המלה "שפע"
שהיא המלה: "תן".

קרא עוד »

ניתוח המילה-יהודי

1. ערך המלה "יהודי" (10+4+6+5+10) היא 35
מהו לבו? מה המרכז של המספר הזה? מהי נקודת האיזון של המספר 35?
1,2,3,4,5,,,,17, 18, 19,,,,,,,33,34,35.
בדיוק "חי" = 18.

קרא עוד »