תענית דיבור מנהג שתופס תנופה בצפת

במרבית בתי הכנסת בצפת מתכנסים בשבועות אלו מאות רבות מתושבי צפת ליום תפילה מיוחד שזכה לכותרת “תענית דיבור”. המפללים גוזרים על עצמם שתיקה במשך יממה, מעלות השחר ועד צאת הכוככבים ועוסקים בקריאת כל ספר התהילים במשך שלושה פעמים.

עד כה נעשה התיקון ב20 בתי כנסת בצפת ובשבועים הבאים יתקיים התיקון בבתי כנסת נוספים כדוגמת “אבוהב”  “חללי צה”ל”  “רבי סאסי” “חומני עלוש”  “שם ועבר ” “ברוך שאמר” ” וינזיץ טוניס” “היכל נסים”  “ובא לציון גואל ” “רבי יעקב אבוחצירא” ועוד .מרבית המשתתפים למרבה ההפתעה הם ציבור מסורתי ואפילו לא דתי.

תענית דיבור, הסביר הרב בניהו ברונר זה מנהג שנתייסד לפני מספר דורות, מטרתו לתקן את כח הדיבור שהוא כח מרכזי באדם, תרגום אונקלוס מתרגם את “נפש חיה” המופיע בפרשת בראשית: “רוח ממללא”, הדיבור הוא כח החיים של האדם. האדם לעיתים משתמש בכח מרכזי שלא כראוי, לדברים בטלים וחסרי ערך ואפילו לאיסורים. חז”ל כבר הדריכו אותנו שעדיף לשתוק מאשר לדבר, וכל זה בדברים בטלים אבל בדברי תורה ברור שצריך לדבר, כמו שאומר הפסוק: “ודברת בם” ודרשו חז”ל בגמרא במסכת יומא דף י”ט: “ולא בדברים בטלים”.

מי שמרגיש שיש לו מה לתקן בתחום זה, רצוי שיעשה תענית דיבור, בעיקרון כל יום מתאים לכך ואפילו שבת, מדובר בהמנעות מדיבורי חול, דברי תורה ותפילה צריך לדבר. מדובר ביום שלם מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ברור שמי שקשה לו יכול גם מספר שעות.

יש קהילות שעושות תעניות דיבור בתקופת שבתות שבהם קוראים מפרשת שמות עד תצוה בימי החורף, זה נקרא: שובבים ת”ת, ראשי תיבות של פרשיות אלו, אבל בעיקרון ניתן לעשות זאת כל ימות השנה.

יוזמה בבית כנסת בצפת הטלפון צילצל שלם קנס.

בבית הכנסת “ויזניץ טוניס” בצפת נקעה נפשם מצילצולי הפלאפונים במהלך תפילה ושעורי תורה החליטו לקנוס בעשר שקלים כל מתפלל שהטלפון שלא צילצל במהלך התפילה.

גבאי בית הכנסת סיפר כי בשבועות הראשונים קופת בית הכנסת עשתה רווחים מהיוזמה, אולם עד מהרה המתפללים קלטו את המסר והתופעה פסקה לחלוטין וטלפון לא מצלצל יותר בתפילה .

“כולם הבינו שמדובר במהלך חינוכי שקצר הצלחה ואפשר לאמץ אותו בכול בתי הכנסת או אפילו להבדיל במקומות ציבור שהצילצול טורד את מנוחת האנשים.

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …