לחץ לדף קורות הצדיק

שמעון בר יוחאי

קודם2 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

חלקת הקבר של רשב”י בל”ג בעומר קברו המסורתי במירון, בקרבת צפת, משך אליו את המקובלים במאה ה-16 וגרם לכך שמירון תעשה למרכזם. מאז נהוגה חגיגה גדולה “הילולא דרבי שמעון בר יוחאי” על קברו בל”ג בעומר, יום פטירתו המסורתי. מאות אלפים פוקדים את קבר הציון ביום “יוחאי”. מקובל להביא ילדים בני שלוש למירון ולספר אותם שם את התספורת הראשונה בחייהם בטקס המכונה חאלקה.

המערה בה חי שמעון בר יוחאיקודם2 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

ראה גם...

לחץ לדף קורות הצדיק

יונתן בן עוזיאל

לחץ לדף קורות הצדיק

קברו בעמוקה סמוך לצפת

יונתן בן עוזיאל תנא, חי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית שני ותרגם את הנביאים לארמית.
היה גדול תלמידיו של הלל הזקן.
קבור ליד עמוקה, על פי המסורת יונתן בן עוזיאל היה רווק או נשוי אך חשוך ילדים
ולכן עליה לקברו נחשבת כסגולה למציאת זיווג ופריון. נהוג לעלות אל קברו בראשי חודשים,
באמצע החודש ובכ"ו סיוון (יום פטירתו), אך ניתן למצוא שם עולי רגל כל ימות השנה.
נהוג לבקש בקברו זרע בר קיימא, פרנסה טובה, נחת מהילדים, בריאות טובה, זיווג הגון
וזוגיות טובה וכן נהוג לקשור סרטים על העצים הסמוכים לקבר.
במגילה ג. נאמר על האיש: "ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא תרגום של
תורה