ארכיון תגים

הנביא הושע בן בארי

הנביא הושע בן בארי
מתוך מעיין מתגבר - הרב ד''ר ש.ז. כהנא ז'ל

בצידו של בית הקברות העתיק של צפת, עומד הקבר המסורתי של הנביא הושע בן בארי. זהו הקבר היחיד מכל הקברים הקדושים בצפת השייכים ליהודים, שזכה לבנין ולכיפה עליו.

ומדוע זכה דוקא קבר זה לכיפה עגולה?

אנשי ח"ן שעלו לקברי צדיקים מספרים:

לפני שנים רבות בימי שלטון האפנדים, היו יהודי צפת נתונים תחת עולם הכבד של תושביה הערבים, ואסור היה להם לבנות כיפה לנוי על קברי קדושיהם. באופן יוצא מן הכלל נהגו לגבי קבר הנביא, בגלל מעשה שהיה.

קרא עוד »
לחץ לדף קורות הצדיק

חיים ויטאל

לחץ לדף קורות הצדיק

(בקיצור מהרח"ו או רח"ו, 1543 - 1620) ממקובלי צפת, ערך בספרים את קבלת האר"י.

נולד בצפת בשנת 1543 (שנת ש"ג). אביו ר' יוסף ויטאל קאלאבריס עלה לארץ ישראל מדרום איטליה והשתקע בצפת. בתקופה זו שימשה צפת יעד מועדף לעולים מכל ארצות תבל, ובזכותם זכתה לתקופת פריחה ושגשוג. התיישבותם של תלמידי חכמים בין בנגלה ובין בנסתר הפכה את צפת למרכז רוחני אשר השפיע על כל העולם היהודי באותה תקופה ובדורות הבאים. בצל פריחה זו נולד ובגר המהרח"ו.

כאשר בגר והגיע לגיל 14 החל ללמוד בבית מדרשו של רבי משה אלשיך, אחד מתלמידיו של רבי יוסף קארו (מחבר השולחן ערוך). מהרח"ו מעיד על עצמו כי כבר מגיל זה ראה בו הרב יוסף קארו את יורשו הרוחני של הרב אלשיך. בנוסף ללימוד הנגלה נמשך ליבו של המהרח"ו לתורת הנסתר. הוא הצטרף לבית מדרשו של ר' משה קורדובירו (הרמ"ק), שם למד את תורת הקבלה של רבו.

בתקופת לימודיו זו שלח ידו גם למחוזות חיצוניים מהתורה. הוא החל ללמוד לימודי אלכימיה. לאחר לבטים נטש עיסוק זה והתמסר כולו לתורה.

קרא עוד »
לחץ לדף קורות הצדיק

קורדווירו משה

לחץ לדף קורות הצדיק

גיסו של ר' שלמה אלקבץ, ותלמיד מרן הבית יוסף בנגלה. קבל סמיכה מר' יעקב בירב, יחד עם ר' יוסף קארו ור"מ די טראני (המבי"ט). שמו יצא לראש וראשון בקבלה. יסד בית מדרש לקבלה והעמיד תלמידים רבים, בהם ר' חיים ויטאל, ר' אברהם גלאנטי (בעל קול בוכים), ור' אליהו די וידאש, (בעל ראשית חכמה). כשהגיע האר"י לצפת התחבר לרמ"ק ושניהם עסקו בתורת הנסתר. היה אבי שיטת סוד הצמצום. לפי שיטה זו היה בתחילה המצוי הראשון או האין סוף לבדו, והיה ממלא את כל החלל. שבזמן מן הזמנים עלה ברצונו להמציא הוויות אחרות, כדי להטיב להן, ואז צמצם את עצמו, ואחרי הצמצום הזה התחילו השפעותיו והשפעות השפעותיו עד שנשלם כל העולם.


קרא עוד »
לחץ לדף קורות הצדיק

דוד בן שלמה אבן זמרא

לחץ לדף קורות הצדיק

על שמו הישוב כרם בן זימרה בסמוך לצפת

(מתוך סיפורי צפת - מנחם כהן)


רבנו דוד בן זמרא זצ"ל, נולד ב 1478 בעיר זמרא שבספרד, בן לאחת במשפחות המכובדות, המיוחסות והעשירות בספרד. בשנת 1491 בהיותו בן 13, גורשה משפחתו מספרד. שלא כרבות מבין המשפחות המגורשות, אשר נדדו בארצות שונות ברחבי העולם בחיפוש אחר מזלן ומקום מקלט, עלתה משפחת זמרא ישירות לארץ ישראל והתיישבה בצפת.
דוד הצעיר התפרסם עד מהרה כעילוי גדול בתורה. תחילה למד אצל ר' יוסף סארגוסי ז"ל, אחר כך שלחו אביו בהשראת רבו ללמוד בישיבתו של רבי לוי בן חביב (הרלב"ח) ז"ל בירושלים, שהיה בן העיר זמרא שבה נולד גם הרדב"ז וגורש מספר שנים קודם.
הרלב"ח עלה אף הוא תחילה לצפת, שנודעה באותה העת כעיר תורה שבה התגוררו גדולי הרבנים, גאונים ידועים, ונחשבה כמפיצת תורה בכל תפוצות ישראל. לאחר חילוקי דעות קשים עם הרב יעקב בירב זצ"ל, מראשי הרבנים ובעל עמדה איתנה בעיר, החליט לעזוב את צפת ולעבור לירושלים, שבה התקבל בכבוד רב ועד מהרה מונה לרבה הראשי.


קרא עוד »