לחץ לדף קורות הצדיק

הארי הקדוש

קודם1 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

לחץ לדף קורות הצדיק

רבי יצחק לוריא (1534 – 1572) כונה האר”י (ראשי תיבות של: אשכנזי רבי יצחק, האלקי רבי יצחק, האדון רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) – גדול מקובלי צפת במאה ה-16 והוגה שיטה חדשה בקבלה. השפעתו על המיסטיקה היהודית היא עצומה, וממנו ואילך זכתה הקבלה שלו, הקבלה הלוריאנית, להשפעה רבה בכל רחבי העולם היהודי. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר”י.
חייו

נולד בירושלים לאב אשכנזי ולאם ספרדייה. אך רוב ימיו חי בבית דודו במצרים ולמד תורת הנגלה מפי רבי בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת, ובעיקר למד סתרי תורה (על פי המסורת למד מפיו של אליהו הנביא). תולדות חייו מרתקים ואפופים מסתורין וקדושה החל מרגע לידתו לאביו שלמה, אשר התבשר על ידי אליהו הנביא – שאף נוכח בבואו בבריתו של אברהם אבינו – כי בנו זה יעשה לגדול בישראל.

לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו במצרים, שם הקדיש את עיתותיו להגייה ליד הנילוס בספר הזוהר, עד נגלה אליו שוב אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל ולחיות בצפת וללמד את הרב חיים ויטל את כל אשר הוא יודע כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. מצד שני בגניזה בקאהיר נמצאו תעודות מהן עולה כי האר”י התפרנס ממסחר בפלפלים. האר”י הגיע לצפת בשנת 1570 (שנת הש”ל) ובמשך שנתיים חי שם עד שבתאריך ה’ אב ה’של”ב (שנת 1572) הוא נפטר והוא בן 38. יש מהחוקרים האומרים שכתב יחד עם הרב בצלאל אשכנזי את פירוש “שיטה מקובצת” על מסכת מנחות, אך הפירוש אבד עוד כשהיה בכתב יד.

מכתבי האר”י עצמו נשארו בידינו מספר פיוטים לשבת (אזמר בשבחין, אסדר לסעודתא ובני היכלא – נדפסו ברוב הסידורים) וכמה מאמרים העוסקים בעיקר בפרשנות לזוהר (נדפסו בספר שער מאמרי רשב”י). שאר תורתו נכתבה על ידי תלמידיו.

תלמידיו

האר”י מעולם לא כתב דבריו בקבלה, וכל תורתו ידועה לנו רק מכתבי תלמידיו. שלושת תלמידיו הגדולים היו ר’ חיים ויטל, ר’ יוסף בן טבול ור’ ישראל סרוק (סרוג), אך בדרך כלל מקובל לראות ברבי חיים ויטל את גדול תלמידיו. בין הספרים שבהם פרסם ר’ חיים ויטל את תורת רבו יש למנות את “עץ חיים”.

בין תלמידיו הנוספים היו רבי שלמה אלקבץ, הרב יוסף קארו, רבי משה אלשייך, הרב אליהו די וידאש, רבי אלישע נאלדוא, רבי יוסף חאגיז, ורבי משה באסולא.

קודם1 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

ראה גם...

לחץ לדף קורות הצדיק

משה אלשייך

לחץ לדף קורות הצדיק

מרבני צפת במאה ה - 16 [1600-1520]

ר' משה אלשיך - נולד באדריאנופול ולמד בישיבות שאלוניקי, שם למד גם אצל ר' יוסף טאיטאצק. עלה לא"י והשתקע בצפת ולמד אצל ר' יוסף קארו, עד שנסמך על ידו. ר' משה אלשיך היה דרשן נודע ודרש לפני הציבור בשבתות. רבים היו באים להאזין לדרשותיו, הוא נהג בראשית הדרשה להקשות קושיות ולהעלות תמיהות ואח"כ בתוך דבריו בדרשה תירץ את הקושיות ויישב את התמיהות.
חיבר פירוש לתורה שהיה ביסוד דרשותיו. בפירושו הוא הולך בדרך הסוד, אע"פ שלא כתב חיבורים בקבלה. בסוף המאה ה -16 כשמצבה הכלכלי של צפת היה בכל רע, נשלח ר' משה אלשיך כשדייר לאסוף כספים בשביל הישיבות בצפת. בהיותו בקושטא בשליחות לאסוף כספים עבור ישיבות צפת הדפיס שם את פירושו לתורה שקראו בשם "תורת משה". כן כתב פירוש לספרי נביאים. עמד בראש ישיבה, בין תלמידיו נמנה ר' חיים ויטאל.