ספר בראשית נמשל לחייו של האדם ועמלו בעולם.
בראשית- נח- תינוק נולד,כולם אוהבים אותו, נח לו ונח לבריות.
לך לך-התינוק מתחיל ללכת.

כי זה כל האדם

ספר בראשית נמשל לחייו של האדם ועמלו בעולם.
בראשית- נח- תינוק נולד,כולם אוהבים אותו, נח לו ונח לבריות.
לך לך-התינוק מתחיל ללכת.

וירא-כל דבר שהילד רואה מסקרן אותו.
חיי שרה- הנער מתבגר-נישואין. “ויבא את רבקה האוהלה שרה אמו”.
תולדות-פריה ורביה,ילדיו נולדים.
ויצא-יוצא לחפש פרנסה.
וישלח-שילוח הקן. שולח בנותיו להינשא ומביא בנות לבניו.
וישב-יושב בביתו אחרי ישוב העולם.
מקץ-ימים של זיקנה.
ויגש-האדם ניגש אל עצמו ואל אלוהים.
ויחי-מגיע עת פקודה.
ובקהלת:
“סו?ף ד??ב?ר, ה?כ??ל נ?ש??מ?ע: א?ת-ה?א?ל?ה?ים י?ר?א ו?א?ת-מ?צ?ו‍?ת?יו ש??מו?ר, כ??י-ז?ה כ??ל-ה?א?ד?ם.
כ??י, א?ת-כ??ל-מ?ע?ש??ה, ה?א?ל?ה?ים י?ב?א ב?מ?ש??פ??ט, ע?ל כ??ל-נ?ע?ל?ם: א?ם-טו?ב, ו?א?ם-ר?ע”.

ראה גם...

להתיר את הנשים שנפגעו מהרב עזרא שיינברג

דיין בית הדין הרבני הגדול לערעורים לשעבר, הרב שלמה דיכובסקי, אשר שימש גם כמנהל בתי …