הא לכם

הא היא אות ההצלחה, השפע, והפריון,( הריון הולדה..השפעה)
יוסף הצדיק השולט בעושר העולמי במצרים אמר:
“הא לכם זרע וזרעתם..”
המילים: “הצלחה” ו”השפעה” מתחילות באות “ה”
ומסתימות באות “ה”

על פי האמונה העממית המספר “חמש” יש לו סגולה לשפע
והגנה מעין הרע.
האות “ה” נכתבת כאות: “ד” ובתוכה האות “י” .
צירוף האותיות:”י” ו”ד” יוצר את המלה:”יד”
ומכאן ההצלחה קשורה לאות ה המסמלת “יד”
במקום שאתה עוזר (גם לעצמך..) בשמיים יעזרו לך בברכה.
כפי שנאמר:
“וברכך ה’ א-לקיך בכל מעשי ידיך אשר תעשה”
אם האדם עושה-הוא מתברך.

האות “ה” מוצמדת לצורת הנקבה בלשון הקודש,
רומז ל”אשה”
ואכן אמרו חז”ל בלשון ארמית:
“אוקירו נשייכו בדיל דתתעתרו”
פירוש:
“כבדו נשותיכם בשביל שתתעשרו”
וכן נאמר :”ולאברהם הטיב בעבורה”
ודרשו חז”ל בזכות :שרה.
או בלשון אחרת :בעבור–ה בעבור האות “ה”
שנמצאת אצלו, או אצל שרה אשתו.

ראה גם...

להתיר את הנשים שנפגעו מהרב עזרא שיינברג

דיין בית הדין הרבני הגדול לערעורים לשעבר, הרב שלמה דיכובסקי, אשר שימש גם כמנהל בתי …