66 ועדות תכנון ובנייה פועלות בניגוד לחוק ואינן מפרסמות פרוטוקולים של דיוני ועדות התכנון והבנייה. כך עולה מבדיקה שביצעה התנועה לאיכות השלטון, בשיתוף סטודנטים מבית הספר למשפטים של המכללה למינהל.

ועדת תכנון ובנייה בצפת פועלת בניגוד לחוק ואינה מפרסמת פרוטוקולים

66 ועדות תכנון ובנייה פועלות בניגוד לחוק ואינן מפרסמות פרוטוקולים של דיוני ועדות התכנון והבנייה. כך עולה מבדיקה שביצעה התנועה לאיכות השלטון, בשיתוף סטודנטים מבית הספר למשפטים של המכללה למינהל.

בינואר 2009 נכנס לתוקפו התיקון לחוק התכנון והבנייה, הקובע חובת פרסום של דיוני ועדות התכנון והבנייה באתרי האינטרנט של הוועדה, או הרשות המקומית לה היא שייכת. זאת, בשל הצורך להגביר את השקיפות והפיקוח על עבודת הוועדות ומתן נגישות לעיון במסמכים.

עם כניסת החוק לתוקפו, החלה התנועה לאיכות השלטון בבדיקה לאופן יישום החוק. בתחילה נמצאו ועדות בודדות שקיימו את דרישת החוק, ובעקבות זאת שלחה התנועה מכתבים לוועדות ודרשה מהן לקיים את הוראת החוק ולפרסם את הפרוטוקולים. נכון להיום, מתוך 116 ועדות מקומיות לתכנון ובנייה הקיימות לפי אתר משרד הפנים, 50 מהן מפרסמות פרוטוקולים כנדרש בחוק.

מנתוני התנועה נכון לתאריך ה-3.6, עולה כי במחוז צפון, מתוך 33 ועדות, 20 פרסמו פרוטוקולים. בין אלו שלא מפרסמות נמנות: צפת , קריית שמונה, הגלבוע, הגליל המזרחי, בית שאן, טבריה, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מרום הגליל, נהריה, נצרת.

בימים אלו פנתה התנועה לוועדות המחוזיות, בדרישה כי הן יכפו על הוועדות הכפופות להן לקיים את הוראות החוק. “על אף השיפור, מהבדיקה עולה תמונת מצב עגומה של אדישות הוועדות לחובת דרישות החוק. במידה והנושא לא יוסדר, התנועה תנקוט בהליכים משפטיים נגד הוועדות שלא יפרסמו את הפרוטוקולים”, כך נמסר מהתנועה לאיכות השלטון.

ראה גם...

נעדרת: טליה אבשלום בת 14 תושבת צפת

דוברות המשטרה(צפון): סיוע באיתור קטינה נעדרת. משטרת מחוז צפון תחנת צפת מבקשת את עזרת הציבור …