הרב שובלי וחסידיו יעזבו את אלעד לצפת תוך 3 שבועות

בהחלטה דרמטית הרב שובלי מורה לחסידיו לעזוב את אלעד כידוע לרב שובלי יש קהילה גדולה באלעד ואףבית כנסת מרשים על שטח ענק ברחוב רבי חייא , לאחרונה בעקבות מספר מקרים שבהם מוסדות החינוך בעיר לא קיבלו ילדים ממשפחות חסידיו וכן עקב מחירי השכירות בעיר שגאו, בהחלטה חשאית הורה הרב על כל חסידיו לעבור לצפת עד תחילת שנת הלימודים שם מאמין הרב יותר קל להתאקלם.    “לידיעת משכירי הדירות”

ממקורבי הרב נמסר בתגובה: “הרב לא הורה ולא רמז אפילו לעבור לצפת חסידי הרב מתרכזים באלעד וחלק קטן מהחסידים עוברים לצפת השנה לא מהוראה של הרב וגם על הבעיה של קליטת הילדים ללימודים באלעד היא לא נכונה לגבי כולם”.

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …